3 Peraturan Penting dari pengasas kami, Mehmet Rıfat Evyap.

• Hadiah paling berharga yang kita akan peroleh sebagai balasan daripada pengeluaran produk berkualiti kami adalah kepercayaan pengguna-pengguna kami dan kesetiaan mereka kepada jenama kami.

• Kepercayaan dan kesetiaan daripada pengguna-pengguna kami yang memerlukan pengeluaran produk-produk yang terbaik dan keuntungan dari itu haruslah ditukarkan dalam bentuk pelaburan. Kualiti diutamakan dalam Evyap; Oleh itu, teknologi terkini harus dipilih untuk pengeluaran produk.

• Kami harus menghasilkan produk dengan kualiti terbaik dan mempersembahkannya kepada pengguna dengan harga yang berpatutan.

VISI KAMI

Untuk mempersembahkan produk penjagaan diri yang terbaik di bawah jagaan yang baik untuk menyumbang kepada kebahagiaan masyarakat.

MISI KAMI

Untuk menguatkan kedudukan persaingan oleh Evyap dengan jenama tempatan dan antarabangsa di Turki dan rantau lain; di samping itu, kami ingin mengekalkan and mengembangkan kepimpinannya.

NILAI KAMI

• Luhur dan jujur
• Bertanggungjawab terhadap komuniti, persekitaran dan para pemegang saham
• Berdaya mampan dalam kualiti produk dan keutuhan
• Penyayang dan adil terhadap pekerjanya dan kepercayaan
• Berorientasikan pelanggan dan pengguna
• Pembangunan yang berterusan dan menuju ke hadapan