KECEMERLANGAN DAN KUALITI


Untuk menjadikan Evyap sebagai syarikat antarabangsa Turki yang inovatif, peneraju dalam produk penjagaan diri dan kebersihan, bertanggungjawab terhadap pelanggan, masyarakat, pekerja dan persekitaran;

 • Membangunkan teknologi yang kami guna, serta produk dan kualiti service kami, mengurangkan kemalangan di tempat kerja dan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan dengan cara melindungi pekerja-pekerja kami dan menggalakan penjagaan kesihatan di samping memantau maklum balas pelanggan until membaiki diri sendiri,
 • Memberi kepuasan kepada pelanggan dengan cara pengurusan dan komunikasi yang berkesan,serta kesedaran kepada pekerja-pekerja supaya mengurangkan kesalahan ke tahap minimum,
 • Menilai maklum balas dari pelanggan dalam secara objektif dan memberi cadangan yang terbaik kepada pelanggan dengan cara memberikan hak untuk mengembalikan produk,
 • Menyumbang kepada kebahagiaan masyarakat dengan menunjukkan hasil produk berkualiti tinggi yang inovatif dan mesra alam berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan Kualiti, Persekitaran, Kesihatan dalam Pekerjaan, GMP dan Jangkauan,
 • Pencegahan kemalangan industri utama dan mengehadkan potensi kesan buruk berlaku kepada alam sekitar dan manusia dengan membuat perancangan yang diperlukan untuk pemuliharaan, pencegahan dan langkah-langkah perlindungan alam sekitar,
 • Mematuhi peraturan etika yang diterima di peringkat antarabangsa,
 • Berkongsi kerja-kerja kami dengan pekerja, pelanggan, pemegang saham dan masyarakat untuk melindungi dunia yang kita duduki dengan cara mengurangkan sisa yang tidak boleh dikitar semula, menggunakan sumber yang boleh diperbaharui dan kitar semula,

Adalah tugas kami sebagai pengurus dan pekerja EVYAP.

Prinsip penting yang kita pegang adalah untuk melindungi kekayaan alam semula jadi kita demi generasi akan datang dengan cara mengambil beberapa tindakan ke arah kemajuan yang berterusan.

EYVAP memenuhi keperluan dan jangkaan pelanggan secara konsisten selari dengan matlamat untuk mencapai yang terbaik, berprestasi tinggi dalam semua bidang kualiti dan berubah menjadi cara hidup, di samping berkerja dengan prinsip kualiti.

Kami menguruskan operasi secara berkesan dengan kesedaran Pengurusan Kualitiyang Menyeluruh. Dalam sinaran Pengurusan Kualiti yang Menyeluruh, kami menjadikan masyarakat sebagan keutamaan kami.Matlamat kami adalah untuk menyediakan kualiti dan produktiviti supaya kesetiaan pekerja akan meningkat. Apabila kualiti dan perkembangan produk dibangunkan secara berterusan, kami akan dapat mengikuti perkembangan di pasaran dalaman dan luaran.

Di Evyap,kami percaya dengan input yang berkualiti dan juga kepercayaan yang dibina dengan pembekal-pemberkal kami. Ini akan memainkan peranan penting dalam menyediakan input yang ekonomi dan pantas berserta kualiti yang terbaik.

Sistem pengurusan kualiti pertama oleh Evyap telah disahkan pada tahun 1995. Hari ini,kami meneruskan kerja-kerja dengan dokumen-dokumen TS-EN-ISO 9001 dan ISO-9001.

Pekerja-pekerja digalakkan untuk mengambil bahagian dalam meminda syarikat dengan mencadangkan sistem pembangunan dan beberapa pelan pembangunan projek jaminan kualiti.

Dalam sinaran Pengurusan Kualiti yang Menyeluruh, Evyap turut meningkatkan produk dan kualiti operasi dengan menyedari tanggungjawabnya terhadap alam sekitar dan masyarakat.

Evyap juga berjanji untuk mematuhi undang-undang yang digubal oleh Kementerian Kesihatan dan mengikuti GMP dan piawaian antarabangsa yang telah dikemaskini dalam bidang ini.

Sebagai pekerja EVYAP dan EVYAP International, bagi menguruskan semua risiko berkaitan kesinambungan perniagaan dan aset maklumat kami;

Kami menguruskan aktiviti-aktiviti berikut dalam cara yang bersepadu dengan sistem pengurusan lain yang kami laksanakan, dan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi organisasi contoh dengan kepimpinan kami dari segi keselamatan maklumat dalam produk penjagaan peribadi dan juga sektor penjagaan kebersihan.

 • Perlindungan integriti, ketercapaian dan kerahsiaan data,
 • Dokumentasi, pensijilan dan penambahbaikan berterusan sistem pengurusan keselamatan maklumat kami untuk memenuhi keperluan standard ISO 27001,
 • Pematuhan semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan keselamatan maklumat,
 • Pengurusan risiko yang sistematik untuk aset maklumat,
 • Menjalankan latihan untuk membangunkan kecekapan teknikal dan tingkah laku untuk meningkatkan kesedaran mengenai keselamatan maklumat,
 • Mewujudkan kesedaran keselamatan maklumat kepada para pekerja, pembekal dan rakan kongsi dan menyerahkan tanggungjawab berkaitan dengannya kepada para pengguna.

GMP adalah senarai langkah berjaga-jaga bertujuan untuk mengesan pengeluaran makanan, farmasi, dan peralatan perubatan yang mempunyai kesan secara langsung ke atas kesihatan manusia. Ia membantu untuk memantau pengeluaran, mencegah pencemaran ke atas produk-produk, dan meningkatkan keselamatan. Syarikat-syarikat yang mempunyai kesetiaan terhadap GMP akan menjadi pilihan pertama bagi pengguna-penggunayang prihatin. Sijil GMP adalah bukti bahawa jenama tersebut telah mengakui jaminan label dan menawarkan produk yang terbaik dari segi kualiti. GMP bukan sahaja peraturan kebersihan dalam proses pengeluaran yang perlu diikutioleh pihak-pihak tertentu tetapi it adalahkeseluruhan bagi semua aplikasi, kaedah saintifik dan prinsip-prinsip.

Evyap telah mendapatkan GMPnya disahkan pada tahun 2012.

Evyap mengambil kira perkara ini sebagai satu prinsip untuk menawarkan produk-produk berkualiti yang menyumbang kepada kepuasan pelanggan.

Evyap yang sensitif dengan alam sekitar mendapatkan kejayaannya melalui visi “Tawarkan produk-produk pengguna yang paling berkualiti dalam keadaan yang paling sesuai,” yang juga merupakan asas kepada kepuasan pelanggan. Kesemua cadangan dan tuntutan dari pelanggan akan dikumpulkan (melalui pusat panggilan, e-mel, laman web, faks, surat, media sosial, dan peniaga) dalam kotak cadangan yang akan membantu memberikan perkhidmatan pelanggan yang lebih baik.

Pusat Panggilan Perkhidmatan Pelanggan: 0 850 211 08 10

E-mel: tuketicidanisma@evyap.com.tr

Evyap menggunakan bahan-bahan mesra alam dalam proses pengeluarannya. Dengan cara ini, kami berhasrat untuk memastikan persekitaran yang sesuai untuk didiami oleh generasi akan datang dan melindungi keseimbangan ekologi dengan meningkatkan keprihatinan dalam penggunaan sumber semula jadi. Kami telah memastikan bahawa fakta ini termasuk dalam program-program pengurusan kami seperti “sistem pengurusan alam sekitar” dan mewujudkan matlamat dan objektif dalamidea ini.

Tenaga yang digunakan dalam fasiliti-fasiliti kami kebanyakannya dihasilkan dalam unit tenaga di dalam syarikat kami.

TS EN ISO 14001 Sijil Sistem Pengurusan Alam Sekitar telah dianugerahkan kepada Evyap sebagai tanda penghargaan kepada kerja-kerja alam sekitar pada tahun 2003. Fasiliti Evyap kami di Tuzla telah dianugerahkan dengan Anugerah Perindustrian Sektor Alam Sekitar Dewan Istanbul pada tahun 2005.

Anugerah Alam Sekitar
Fasiliti Evyap di Tuzla telah dianugerahkan dengan Anugerah Alam Sekitar yang berprestij oleh Dewan Istanbul dalam kategori “Perhutanan, Kertas-kertas dan Percetakan”.

Evyap telah menilai semua isu-isu berkaitan kesihatan dan keselamatan tempat kerja untuk pekerja dan ia telah menentukan matlamat dan objektif untuk mengurangkan risiko-risiko ini.

Evyap telah dianugerahkan sijil TS 18001 Kesihatan dan Keselamatan Tempat Kerja pada tahun 2005.

Hutan global dan perhutanan aktiviti yang memberi tujuan kepada FSC, Majlis Pemuliharaan Perhutanan, ia telah diwujudkan oleh pengurusan hutan dunia dan merupakan pertubuhan bebas yang telah ditubuhkan untuk membantu pembangunan. Ia telah berterusan sejak tahun 2008, dan mengmbangkan sistem pengurusan hutan sertameneruskan penyebaran aktiviti.
Berjuta-juta hektar kawasan hutan di kebanyakan negara di dunia telah disahkan oleh FSC kepatuhan standard pengurusan perhutanan. Pada masa ini, kerja-kerja diteruskan untuk meningkat pensijilan. Produk-produk Hutan dipindahkandengan label-label FSC kepada pengguna, kayu, produk-produk kertas, dan lain-lain. Walaupun ia menjadikannya mudah untuk membuat pilihan, produk-produk tersebutakan mendedahkan keadaan yang akan menambahkan keyakinan dan kualiti produk.

Kerja-kerja FSC Evyap telah didokumenkan pada tahun 2013.

Polisi FSC

Selagi EVYAP mempunyai sijil FSC yang mengisytiharkan bahawa aktiviti-aktiviti berikut tidak akan berlaku secara langusung atau tidak langsung telah dilihat sebagai tidak boleh diterima oleh FSC.

 • Memotong atau memperdagangkan kayu dan produk-produk perhutanan secara haram,
 • Melanggar hak tradisional dan hak asasi manusia ketika operasi perhutanan,
 • Memusnahkan hutan-hutan yang tinggi nilainya ketika operasi perhutanan,
 • Menukarkan hutan asli kepada ladang atau kawasan bukan hutan,
 • Menggunakan organisma yang telah diubah secara genetik ketika operasi perhutanan,
 • ILO (Organisasi Pekerja Antarabangsa) bekerja berdasarkan prinsip-prinsip asas dan hak-hak seperti yang telah ditakrifkan dalam pengisytiharan sebarang pelanggaran ILO Konvensyen Asas,

Sedex adalah komuniti pembeli-pembeli yang mensasarkan peningkatan berterusan dari segi etika syarikat yang akan membentuk rantaian bekalan. Syarikat-syarikat menggunakan pangkalan data Sedex yang biasa untuk mengambil bahagian dalam kumpulan-kumpulan kerja, dan mengambil bahagian dalam proses membuat keputusan, di samping juga berkomunikasi dengan ahli-ahli Sedex yang lain.

Sebagai ahli firma sistem Sedex yang boleh membuat audit dalam Etika/Pematuhan sosial akan memuat naik keputusan mereka ke sistem. Dengan cara ini, mereka telah diberi kuasa untuk menunjukkan keputusan audit kepada beberapa ahli Sedex. Oleh itu, syarikat-syarikat yang berlainan tidak memerlukan pihat lain untuk membuat audit.

Evyap Sedex/Smeta (Ahli Audit Perdagangan Etika Sedex) telah disahkan pada tahun 2012.

Proses inin tidak akan dilakukan satu per satu, tetapi ia akan dikaji secara keseluruhan. Dengan cara pendekatan ini, sebagai contoh: kesemua langkah-langkah Rantai Bekalan boleh dianalisis sebagai persatuan dengan proses-proses lain, dan seterusnya, bidang peningkatan boleh dikenal pasti.

Penghargaan kepada proses-proses yang telah ditakrifkan dalam sistem, pekerja-pekerja boleh melihat interaksi dengan proses-proses yang lain dan juga mengenal pasti pemotongan hubungan-hubungan.Selain itu, pembaharuan akan dikenal pasti dalam projek-projek melalui proses ini dan seterusnya akan dilaksanakan.

Sabun Evyap,dalam perubahan proses pengurusan; perubahan proses dicadangkan melalui integrasi sistem maklumat selepas dipindahkan kepada aliran kawalan yang khusus dan sumber enterprise mencadangkan peringkat kelulusan dan akan mengambil ini selepas ujian-ujian telah dilakukan.

Sabun Evyap, dalam organisasi berkaitan di Mesir dan Malaysia telah melanjutkan standard bagi pelaksanaan sistem proses dan memastikan proses perkongsian dikemaskini.

Prestasi proses-proses dari pimpinan unit pengurusan proses dinilai dan keutamaan untuk penambahbaikan serta perancangan sumber telah dilakukan berdasarkan keputusan siasatan.

Organisasi-organisasi cemerlang yang memenuhi atau melebihi jangkaan pemegang-pemegang saham mengetahu bagaimana untuk mengekalkan prestasi ini.

Evyap telah memulakan perjalana ke arah kejayaan pada tahun 2012. Selepas menerima pakai model ini ke dalam organisasi, termasuklah konsep dan kriteria kecemerlangan model, ia telah mengenal pasti kekuatan model ini dan seterusnya terbuka untuk penambahbaikan.Ia telah menyediakan pelan pembangunan untuk pendekatan peningkatan yang berterusan.

Setelah selesai melakukan penambahbaikan dengan menggunakan model ini, Evyap telah dianugerahkan sijil 4 bintang pada tahun 2013. Ia telah dianugerahkan dengan sijil pada 12-13 November 2013 di 22 Kongres Kualiti bertempat di Pusat Kongres di Istanbul. Evyap adalah satu perjalanan yang berterusan ke arah kecemerlangan dan juga merupakan antara syarikat-syarikat yang telah dicalonkan untuk Anugerah Kecemerlangan. Evyap juga adalah ahli Pergerakan Kualiti Kebangsaan.